ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ A-MEGA

Μπαταρίες υψηλής ποιότητας για επιβατικά.

Μπαταρία Κωδικός Θέση Πόλου Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)
Μ3 12V 50Ah Δεξιά 20,7 x 17,5 x 19,0
Μ3 12V 61Ah (χαμηλή) Δεξιά 20,7 x 17,5 x 17,5
Μ3 12V 62Ah Δεξιά 24,2 x 17,5 x19,0
Μ3 12V 62Ah Αριστερά 24,2 x 17,5 x19,0
Μ3 12V 73Ah (χαμηλή) Δεξιά 27,8 x 17,5 x 17,5
Μ3 12V 74Ah Δεξιά 27,8 x 17,5 x 19,0
Μ3 12V 74Ah Αριστερά 27,8 x 17,5 x 19,0
Μ3 12V 100Ah Δεξιά 35,2 x 17,5 x 19,0
Μ5 12V 50Ah Δεξιά 20,7 x 17,5 x 19,0
Μ5 12V 60Ah Δεξιά 24,3 x 17,5 x 19,0
Μ5 12V 74Ah Δεξιά 27,6 x 17,5 x 19,0
Μ5 12V 100Ah Δεξιά 35,2 x 17,5 x 19,0
Μ7+ 12V 64Ah
START STOP TECHNOLOGY
Δεξιά 24,2 x 17,5 x 19,0
Μ7+ 12V 77Ah
START STOP TECHNOLOGY
Δεξιά 27,6 x 17,5 x 19,0
Μ7+ 12V 110Ah
START STOP TECHNOLOGY
Δεξιά 35,2 x 17,5 x 19,0